Felix Community, Het Boek

Personalized Recruitment: En het onderwijs

Episode Summary

Met een frisse nieuwjaarsduik verdiepen we ons in de eerste podcast van 2021 in de HR trends tussen Amerikaanse en Nederlandse HR en recruitment visionairs. Onze gast Anne van Lier is expert in het onderwijs. Volgens haar start daar de optimalisering in de wereld. We bespreken de parallellen tussen onderwijs, talentontwikkeling en cultuur.

Episode Notes

De kinderen van vandaag zijn onze werknemers van morgen

Met een frisse nieuwjaarsduik verdiepen we ons in de HR trends van 2021. We vergelijken angelsaksische opvattingen met ons rijnlands denken. We merken verschillende denkrichtingen op ten aanzien van efficiency en outsourcing versus focus op de mens en het bevorderen van werkgeluk. Opvallend zijn de overeenkomstige ideeën over thuiswerken en de centralere plek dat ‘blijven leren’ zal krijgen. Onze gast Anne van Lier weet alles over leren. Ze is expert op het gebied van onderwijs. Volgens haar begint daar de optimalisering van onze wereld. Haar motto is: “De blauwdruk maken als je klein bent”. Alleen ziet ze dat ons systeem zo is ingericht, dat wel allemaal hetzelfde naar de wereld kijken. En dat terwijl we allemaal anders zijn. 

Decennia lang richt onderwijs zich op onthouden, begrijpen en toepassen. We programmeren kinderen conform amber of oranje meritocratische organisatievormen van Laloux. Hierin zijn prestaties uit het verleden bepalend en wordt gewerkt binnen vaste rollen, patronen en processen. Daar is weinig tot geen plaats voor creatieve oplossingsrichtingen wat zorgt voor mismatch en uitstroom van visueel ingestelde creatievelingen. Anne bespreekt hoe we onze kinderen kunnen leren het beste uit zichzelf te halen. Bewustzijn creëren van hun individuele talenten en denkstijlen in lijn met de HBDI theorie van Matt Herrmann. Door zo naar het onderwijs en ‘blijven leren’ te kijken wordt passie en geluk in werk gestimuleerd. Want leren binnen een omgeving waar je past en de ruimte krijgt zorgt voor meer dopamine, is leuk en maakt gelukkig. 

We weten dat de wereld in sneltreinvaart verandert. We leveren onze kinderen af voor banen waarvan we nu en over 10 jaar nog niet weten of ze bestaan en hoe ze eruit zien. Als werknemers van de toekomst gaan zij ons helpen naar waar we terecht komen. Laten wij hen helpen bij het toekomstbestendig landen op onze arbeidsmarkt.

Links naar besproken onderwerpen: