Felix Community, Het Boek

Introductie van Felix Community

Episode Summary

Wie zijn Harold, Jurriaan en Felix? Wat is het waarom wij met elkaar willen samenwerken? Purpose! Aha, het eerste buzz-woord... er zullen velen volgen! Wij pakken de handschoen op. We gaan op ontdekkingsreis. Wat betekenen die trends en bijbehorende buzz woorden? Wij begeven ons in de wereld van HR, cultuur- en talentmanagement. Hoe ziet de HR en recruitment wereld van morgen eruit? Who are Harold, Jurriaan and Felix? Why do we want to work together? Purpose! Aha, the first buzz-word… many will follow! We take up this challenge. We are going on a journey of discovery. What do these trends and corresponding buzz-words actually mean. We work in the world of HR, culture management and talent management. What will the world of HR and recruitment look like tomorrow?

Episode Notes

Het toeval wilde dat Harold en Jurriaan elkaar tegenkwamen. Midden in Zuid Afrika, 7 jaar geleden. Zij brachten verschillende werelden bij elkaar. HR, Cultuur- en Talent Management, Process Technology, Value Proposition Design, Growth Hacking en Behavioural Design. In dat brede speelveld gebeurt nogal wat. Het kan antwoord bieden op intrigerende vragen: Wat is de trouwste klant van een bedrijf? Hint: Het is de enige klant die elke dag terugkomt en vertelt wat er kan worden verbeterd aan het product of dienst. Juist; de medewerker. Maar dan, welke waarde verkoop je als werkgever aan die medewerker zodat zij een loyale klant worden én blijven en zo hun talent willen teruggeven.

Dit vormt de oorsprong van Felix Community. Wij hebben ideeën en oplossingen, maar de absolute waarheid zeker niet in pacht. Daarom gaan we op ontdekkingsreis en delen en bediscussiëren wetenschappelijke artikelen, gloednieuwe innovaties en opvallende stellingen via deze serie podcasts. Het fungeert ook als “get out of the building” kapstok voor ons uit te brengen boek. We zullen diverse experts, dwarsliggers, omdenkers, hoogleraren, belanghebbenden en autoriteiten betrekken op het gebied van HR, Recruitment, Gedragspsychologie, Artificial Intelligence, Business Development , Marketing, Story Writing, Visual Design, Journalistiek en Event Management.

Luister, doe en denk mee. Welkom bij "The making of.. Felix boek"!

 

Faith wanted Harold and Jurriaan to meet, in the midst of South Africa, seven years ago. They brought several worlds together. HR, Culture and Talent Management, Process Technology, Value Proposition Design, Growth Hacking and Behavioural Design. Something happened in this broad field of interest. It could answer intriguing questions, such as: Who is the most loyal customer of a company…. (a tip: it is the only customer who returns every day and explains what could be better about a product or service). Exactly! It’s the employee. However, which values do you portray to that employee to make sure they become and stay that loyal customer and make them want to give their talent in return.

This is the origin of Felix Community. We have ideas and think of solutions, but we do not own the absolute truth. Hence we try to discover more and more by sharing and discussing scientific articles, brand new innovations and striking statements through this new podcast series. Simultaneously it functions as our ‘’get out of the building’’ framework for our still to be published book. We will involve several experts, troublemakers, rethinkers, professors, privies and authorities on levels such as HR, Recruitment, Behavioural Psychology, Artificial Intelligence, Business Development, Marketing, Story writing, Visual Design, Journalism and Event Management.

Listen, participate, think with us. Welcome to The making of… Felix, the book!